POLİTİKALARIMIZ   

                                      

 

Kalite Politikamız

Solmazer; çevreyi koruyarak kaliteli üretim ve hizmeti sağlarken, çalışanlarının,  müşterilerinin ve ziyaretçilerinin güvenliği ve sağlığıyla ilgili yasal ve ahlaki sorumluluğunun bilincindedir. Biz bütün yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenebilir olduğuna inanıyoruz ve bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği her işimizin ilk adımıdır.

Bu kapsamda Solmazer aşağıdaki taahhütleri gerçekleştirmeyi hedefler;

 • Ürün ve hizmet kalitemizi iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırmak,
 • Çalışanlarımıza; kalite, iş sağlığı ve iş güvenliği, çevre konusunda bilinci artıracak, ekip ruhunu geliştirecek, katılımlarını artıracak şekilde eğitim vermek,
 • Geçmişimizden elde ettiğimiz deneyimlerle entegre yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 • Kalite, iş güvenliği ve çevre ile ilgili yasal ve diğer gerekliliklerin uygulanmasını sağlamak,
 • Risk değerlendirmesi yaparak ve bu riskleri ortadan kaldıracak veya azaltacak tüm gerekli önlemleri alarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Çalışanların kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre süreçlerine katılımı için fırsatlar yaratmak,
 • Çevreye duyarlı hammadde ve malzeme kullanımı ile çevreye olumsuz etkimizi en aza indirecek sistemler geliştirmek,
 • Yenilikçi bir anlayış çerçevesinde insan sağlığına ve çevreye dost ürünler üreterek sektörde fark yaratmak ve örnek olmak,
 • Enerji ve doğal kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak,
 • Atıklarımızın doğru değerlendirerek ayrıştırılmasını ve azaltılarak kaynağında yok edilmesini sağlamak, çevresel bozulmayı önlemek için gerekli önlemleri almak,
 • Geri dönüşümden en faydalı şekilde yararlanılmasını sağlamak
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmek

Şirket için çalışan herkesten kalite, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre talimat ve kurallarına uyum, eğitim program ve organizasyonlarına katılım beklenmektedir. İş güvenliğini tehlikeye sokan bir durum veya davranış fark edildiğinde, herkes işi durdurmaya yetkilidir ve ilgili birim yöneticisini haberdar etmekle yükümlüdür. Şirket çalışanlarından ve şirket için çalışan herkesten bu politikaya uymaları beklenmektedir.

 

 

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Solmazer olarak amacımız:

 • Çalışanlarımıza huzurlu, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Faaliyetlerimizde önce insan ilkesini temel değer olarak kabul etmek,
 • İlişkilerimizde karşılıklı saygı, güven ve dürüstlük ortamını korumak,
 • Faaliyetlerimizden etkilenebilecek herkes için hukuk ve etik kurallarına uygun olmayan faaliyetlere izin vermemek,
 • Tüm uygulanabilir yerel ve/veya ulusal yasal gerekliliklere uymayı taahhüt etmek,
 • Zor kullanmamak veya zorunlu kılmak suretiyle kimseyi çalıştırmamak,
 • Faaliyetlerimizde çocuk işçi kullanmamak,
 • Çalışanlarımızın fiziksel, sözlü taciz veya kötü muamele ile karşılaşmalarına izin vermemek,
 • Çalışma saatlerini ve ücretleri yasalara uygun olarak düzenlemek,
 • Çalışanlarımızın örgütlenme özgürlüğüne saygı duymak,
 • Çalışanlarımızın güvenli, sağlıklı, hijyenik şartlarda çalışmalarını sağlamak için çalışma koşullarını sürekli iyileştirmek,
 • Çalışanlarımız arasında inanç, etnik kökenler, dil, cinsiyet, medeni durum, siyasi kimlik nedeni ile ayrımcılık yapılmasına izin vermemek,
 • Çalışanlarımızla etkin iletişimi sağlamaya çalışmak,
 • Çalışanlarımızın dilek, istek, öneri ve şikayetlerini yönetime ulaştırmalarını amaçlamak,
 • Çalışanlarımızın her birinin yetenek ve becerilerini geliştirmek için çaba göstermek,
 • Çevreye vermiş olduğumuz etkileri en aza indirebilmek için kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmektir.